Наказом МОН молодь спорту України від 25 січня 2013 р. № 54 у Донецькому державному університеті управління створено спеціалізовану вчену раду Д 11.107.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

На засіданнях Ради були проведені такі захисти: