Завдання лабораторії

 • формування навичок та вмінь студентів з планування, організації та проведення досліджень із суспільної проблематики у межах міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських, міжвузівських, університетських проектів,
 • здійснення соціологічних досліджень на замовлення і в інтересах органів державної влади та місцевого самоврядування, державних структур, підприємств, організацій, установ різних форм власності,
 • імплементація наукових досліджень в освітній процес,
 • сприяння популяризації соціології у суспільстві, регіоні та місцевій громаді.

Історія лабораторії

Соціологічну науково-дослідну лабораторію було створено на базі кафедри соціології управління у 2006 році. За період існування лабораторії на її базі (або за її активної участі) було реалізовано понад 90 досліджень різного рівня. У тому числі: 4 міжнародних, 5 всеукраїнських та міжрегіональних, 7 обласних (регіональних), 17 міських (у містах Донецьку та Маріуполі), 42 університетських та інших.

Проєкти лабораторії

Серед значущих досліджень лабораторії, реалізованих за останні 5 років:

 • «Вибір майбутньої професії» (2019 р., 2020 р.).
 • «Мотиви вступу студентів до ДонДУУ» (2016-2019 рр.).
 • «Ставлення студентської молоді до проблеми комп’ютерної безпеки: думка студентів Університету Салерно (Італія) та ДонДУУ (Україна)» (крос-культурне дослідження) (2018 р.).
 • «Європейські цінності очима мешканців м. Маріуполя» (2018 р.).
 • «Ставлення шкільної молоді міста Маріуполя до здорового способу життя» (2017 р.).

Участь у міжнародних проєктах

 • Естонсько-український проєкт International Centre for 
  Defence and Security (ICDS)) «Стійка Україна: громадянське суспільство та волонтери в укріпленні національної стійкості та безпеки України» (Resilient Ukraine Project) (2017–2018 рр.), (соціологічний супровід).
 • Польсько-український проєкту «Разом подбаємо про публічний простір в Маріуполі». Соціологічне дослідження «Ефективність функціонування публічного простору (на прикладі площі Незалежності м. Маріуполь)» (2015 р.).

Напрямки досліджень

Проблематика досліджень соціологічної лабораторії є доволі широкою:

 • Дослідження у сфері економіки, фінансів, бізнесу та управління та соціологічний супровід управлінських та економічних рішень.
 • Дослідження просторового, територіального, демографічного, стратифікаційного, професійного, етнічного, релігійного вимірів суспільства.
 • Дослідження у соціальній сфері та соціологічний супровід соціальної роботи.
 • Соціологічний супровід освітньої діяльності.
 • Соціальна та медіа комунікація, громадська думка, реклама та PR.
 • Дослідження у сфері конфліктів, їх врегулювання та подолання наслідків.
 • Девіантна поведінка та соціальна безпека.
 • Соціальні практики повсякдення.
 • Історико-соціологічні та соціокультурні дослідження.
 • Міський простір та сучасна урбаністика.
 • Крос-культурні та компаративні дослідження

Можливості лабораторії

 • Соціологічне забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень.
 • Проведення кількісних досліджень (інтерв’ю, анкетування, контент-аналіз).
 • Проведення якісних досліджень (фокус-групи, глибинні інтерв’ю, спостереження).
 • Проведення тестувань, експертних опитувань, експериментів тощо.
 • Проведення маркетингових досліджень.
 • Проведення комплексних аналітичних досліджень.
 • Соціологічне забезпечення досліджень: розробка концепції та інструментарію дослідження; збір соціологічної та маркетингової  інформації; первинна обробка та статистичний аналіз даних; підготовка аналітичних звітів; розробка рекомендацій; консультаційний супровід.
 • Соціологічна діагностика, моніторинг, консалтинг та прогнозування.

Перспективи розвитку

 • Засвоєння нових комп’ютерних програм та програмних середовищ з обробки та аналізу даних.
 • Міждисциплінарна взаємодія та кооперація з представниками інших галузей на предмет розробки нових методів та технологій аналізу даних.
 • Застосування альтернативних та комбінованих методів збору інформації про стан суспільства та соціальні процеси.
 • Використання інтернет-опитувань та інших можливостей інформаційних технологій при проведенні досліджень.
 • Удосконалення на практиці існуючих методів збору та аналізу соціальної інформації та засвоєння нових підходів для вивчення соціальної реальності.
 • Окреслення місця та перспектив соціології у її взаємодії із наукою про дані.

 

З питань співробітництва звертайтесь до завідувача лабораторії
Микола Чаплик
+380 95 3919460
soclab@inbox.dsum.edu.ua