У своїй діяльності Приймальна комісія Донецького державного університету управління керується Законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади та внутрішніми Положеннями та порядками, розробленими та затвердженими в ДонДУУ:

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення студентів у Донецькому державному університеті управління

Положення про приймальну комісію

Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Положення про апеляційну комісію Донецького державного університету управління

Наказ № 16 від 16.01.19 про затвердження складу приймальної комісії