У даному розділі ми зібрали публічну інформацію з різних напрямків діяльності університету. Це статутні документи, внутрішні положення та порядки, звіти, інформація про тендери та їх результати, конкурси, т.і.
Донецький державний університет управління  відкритий до громади, тому якщо Ви не знайшли інформацію що Вас цікавить, будь ласка, надішліть запит на  info@inbox.dsum.edu.ua

Положення та порядки
.pdf Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ .pdf Положення про дистанційне навчання .pdf Положення про куратора академічної групи .pdf Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ 1 .pdf Положення про організацію самостійної роботи студентів .pdf Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ .pdf Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ .pdf Положення про переведення студента зі зміною фінансування .pdf Положення про планування та облік робот науково педагогічних працівників у ДонДУУ 1 .pdf Положення про порядок виготовлення диплому .pdf Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення 2019 .pdf Положення про порядок обліку медичних довідок що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти .pdf Положення про практику .pdf Положення про проведення атестації осіб які претендують на вступ на державну службу .pdf Положення про стипендіальне забезпечення ДонДУУ .pdf Порядок видачі дипломів .pdf Порядок виплати соціальних стипендій .pdf Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ .pdf Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ .pdf Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії .pdf Положення про розроблення, затвердження моніторинг перегляд та закриття освітніх програм .pdf Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у донецькому державному університеті управління .pdf Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів .pdf Положення про врегулювання конфліктних ситуацій .pdf Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті .pdf Положення про організацію освітнього процесу .pdf Положення про підготовку докторів філософії 2019 .pdf Положення про апеляцію (доктори філософії) .pdf Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій .pdf Порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін і результатів навчання .pdf Методичні рекомендації до складання робочих програм .pdf Методичні рекомендації Про провведення та оцiнюнювання вiдкритих занять .pdf Положення Про навчально-методичну раду .pdf Положення Про порядок пiдготовки i видання навчально-методичної лiтератури .pdf Положення Про порядок складання та затвердження робочих програм навчальних дисциплін .pdf Положення Про проведення та оцiнювання вiдкритих занять .pdf Положення Про роботу предметно-методичних комісій кафедр .pdf Тимчасові норми часу .pdf Методичні рекомендації Вимоги до написання та оформлення навчально-методичної літератури .pdf Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність .pdf Положення про атестацію докторів філософії в ДонДУУ .PDF Положення про систему професійного розвитку викладача (підвищення кваліфікації) .pdf Положення про запобігання плагіату .pdf Положення про мотиваційний фонд .pdf Положення про навчально-педагогiчну практику здобувачiв ступеня .pdf Положення про Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти .pdf Положення про порядок підготовки та оцінювання кваліфікаційних робіт ДонДУУ .pdf Положення про Раду молодих вчених ДонДУУ .pdf Правила призначення академіних стипендій студентам ДонДУУ .pdf Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів у ДонДУУ .pdf Положення про навчальні плани та робочі навчальні плани .pdf Методичні рекомендації до складання робочих програм практик
Тендерні закупівлі
.pdf Річний план закупівель на 2017 рік .pdf Річний план закупівель на 2017 рік зі змінами .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі 2017 рік .pdf Річний план закупівель на 2018 рік .pdf Річний план закупівель на 2018 рік зі змінами .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі Теплова енергія 2018 рік .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі травень 2018 рік .pdf Річний план закупівель на 2019 рік .pdf Річний план закупівель на 2019 рік зі змінами .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі теплова енергія 2019 рік .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі Послуги зі встановлення протипожежного устаткування .pdf Звіт про укладений договір №65 за тендером .pdf Звіт про укладений договір №948 .pdf Звіт про результати проведення закупівлі 2019 рік Теплова енергія .pdf Звіт про результати проведення закупівлі 2021 рік Теплова енергія .pdf Звіт про результати проведення закупівля 2020 рік Теплова енергія .pdf Звіт про результати проведення процедури закупівлі 2019 рік Послуги зі встановлення протипожежного устаткування .pdf Звіт про результати проведення закупівлі 2020 рік Послуги з інженерного проектування .pdf Обґрунтування технічних та якісних характеристик .pdf Звіт про результати проведення закупівлі Капітальний ремонт .pdf Звіт про результати проведення закупівлі Послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж .pdf Звіт про результати проведення закупівлі Послуги з акредитації ОП Публічне управління та адміністрування .pdf Звіт про результати проведення закупівлі Послуги з акредитації ОП Економіка
Положення про структурні підрозділи
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності
.pdf Інструкція вступного інструктажу з питань техногенної безпеки .pdf Інструкція з безпеки життєдіяльності правила безпеки для пішохода .pdf Інструкція з пожежної безпеки .pdf Обережно ожеледиця .pdf Пам’ятка Як запобігти терористичному акту на підприємстві .pdf Інструкція №001 вводного інструктажу з охорони праці для студентів .pdf Інструкція №002 з безпеки життєдіяльності для студентів під час літніх канікул .pdf Інструкція №003 з безпеки життєдіяльності для студентів під час зимових канікул .pdf Інструкція №004 з охорони праці для студентів спрямованих на виробничу практику .pdf Інструкція №005 щодо організації та проведення екскурсій і подорожей зі студентами та слухачами університету .pdf Інструкція №006 з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період техногенної пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій .pdf Інструкція №007 з охорони праці та техніки безпеки при роботі на комп'ютерній техніці
Антикорупційна програма
.PDF Антикорупційна програма ДонДУУ .pdf Антикорупційна програма .pdf Визначення термівнів відповідно до Закону України «Про запобігання .PDF Звіт уповноваженого за І півріччя 2020 троку .pdf Контакти, за якими можна повідомити про корупційне правопорушення або правопорушення пов’язане з корупцією .pdf Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції .pdf Пам'ятка щодо відповідальності .pdf Пам'ятка щодо врегулювання конфлікту інтересів .pdf Пам'ятка щодо обмежень, встановлених розділом IV Закону України .pdf Пам'ятка щодо отримання подарунків .pdf Памятка щодо правового захисту викривача .pdf Перелік корупційних правопорушень .PDF План роботи уповноваженого на 2020 рік .PDF План роботи уповноваженого на 2021 рік .pdf Повідомлення про корупцію (бланк) .pdf Посилання .pdf Телефони гарячої лінії, на які можна повідомити про корупцію