Академічна мобільність – навчання  в закордонному університеті протягом певного періоду на певних умовах.

Основні її види:

 • кредитна мобільність − здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, або результатів навчання (ці кредити та результати навчання визнаються  нашим університетом та перезараховуються відповідно до Положення про академічну мобільність);
 • ступенева мобільність − навчання за кордоном з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (Дипломом). Зазвичай це Магістерські Програми.

Академічна мобільність. Для кого?

 • студенти всіх рівнів навчання (найкращий період – 4 або 5 семестр для бакалаврів, та 2-3 семестр для магістрів);
 • аспіранти;
 • викладачі.

Академічна мобільність. Вартість?

 • за рахунок коштів міжнародних програм, організацій та фондів;
 • за рахунок закладів вищої освіти (як правило приймаючих ЗВО);
 • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Студенти, аспіранти та викладачі можуть як самостійно брати участь у конкурсах на отримання стипендії на академічну мобільність, так і користуватися договорами ДонДУУ про участь у проєктах академічної мобільності. 

Наразі, діючими договорами про академічну мобільність є:

 

Програма академічної мобільності з Університетом Генуї (Італія)

Програма Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Генуї, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера.

 

 

Програма академічної мобільності з Університетом Салерно (Італія)

Програма від Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Салерно, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера. 

 

 

Програма академічної мобільності з Університетом економіки м. Варна (Болгарія)

Програма від Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті економіки м. Варна, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах болгарського партнера. 

 

 

 

Відгуки студентів про навчання за програмами мобільності:

 відгуки 2020

 відгуки 2019

 відгуки 2018

 відгуки 2017

 відгуки 2016

 

 

 

 

 

До участі в конкурсі програм міжнародної академічної мобільності запрошуються студенти денної форми навчання та аспіранти всіх напрямків підготовки.

Для цього необхідно подати до центру міжнародного співробітництва  (особисто або на електронну пошту intdep@dsum.edu.ua):

 1. Резюме (англійською мовою), в якому необхідно вказати наступну інформацію:
 • прізвище, ім’я, по-батькові студента;
 • факультет, курс, група, спеціальність, спеціалізація;
 • досягнення в науковій роботі;
 • участь в наукових конференціях, олімпіадах, круглих столах (дата проведення, назва наукового заходу, тема доповіді тощо);
 • описати участь у громадському житті університету;
 • вказати інтереси та захоплення;
 • адрес, контактний телефон , e – mail.

2. Мотиваційне есе до 500 слів англійською мовою щодо навчання в університеті-партнері («Чому я хочу навчатися у закордонному університеті»).

3. Рекомендаційний лист від завідувача кафедрою або декана Вашого факультету.

При визначенні переможців будуть враховуватись: рівень володіння англійською мовою; рівень академічної успішності; участь у наукових конференціях і громадському житті університету та Ваша особиста мотивація. 

Для участі в програмі необхідно мати закордонний паспорт.

 

   

 

Інші програми. Фонди

Центр міжнародного співробітництва завжди готовий надати консультацію щодо участі у конкурсах та пошуці програм та фондів.

Чекаємо Вас на третьому поверсі головного корпусу ДонДУУ (к. 307) або Ваших листів на intdep@dsum.edu.ua