ДонДУУ активно співпрацює з різними організаціями та підприємствами щодо проведення наукових досліджень та розробок за рахунок коштів замовників. Останні дослідження, що проведені кафедрами університету:

  • «Розвиток державного механізму управління формуванням туристичної привабливості міст України» (на замовлення ТОВ «Аккорд-Тур», м. Львів). - кафедра туризму.

  • «Громадський моніторинг діяльності державних органів виконавчої влади України» (на замовлення Макіївської громадської організації «Агентство підтримки місцевих ініціатив», м. Київ) - кафедра публічного управління та адміністрування.

  • «Теоретичні та прикладні проблеми управління логістичними потоками аптечних мереж» (на замовлення ТОВ «Арніка», м. Краматорськ) - кафедра екологічного менеджменту.

  • «Підвищення якості життя населення на засадах реалізації соціальної політики» (на замовлення ТОВ «Важмашбуд», м. Краматорськ) - кафедра менеджменту  невиробничої сфери.

  • «Формування методологічних основ впровадження принципів сталого розвитку міст та регіонів України» (на замовлення ТОВ «Арніка», м. Краматорськ) - кафедра екологічного менеджменту.

  • «Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу» (на замовлення ГО «Український культурологічний центр»). кафедра гуманітарних дисциплін та кафедра публічного управління та адміністрування.

  • «Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні» (на замовлення ПП «С-Прінт-2012») - кафедра фінансів та обліку та кафедра публічного управління та адміністрування.

  • «Вдосконалення державних механізмів стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій: маркетингові аспекти» (на замовлення ТОВ «Бізнес-партнер») - кафедра маркетингу.

Ознайомитись з результатами досліджень, замовити нові дослідження або запропонувати співробітництво можна звернувшись до відповідної кафедри університету, або організаційного відділу ДонДУУ nauka_vid@inbox.dsum.edu.ua