факультет економіки

Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, кандидат економічних наук

У період докорінних змін у соціально-економічному і духовному житті ми готуємо висококваліфікованих фахівців, впроваджуємо інноваційні ідеї в освіті, що під силу лише команді однодумців. 

Місія факультету – підготовка першокласних фахівців у галузі економіки, здатних ефективно забезпечувати управління підприємствами, установами та організаціями в різноманітних галузях національного господарства.

Всі спеціальності економічного факультету ліцензовані та акредитовані за вищим, четвертим рівнем.

Високий рівень фахової підготовки майбутніх економістів забезпечують: 1 член-кореспондент НАН України, 7 докторів та 40 кандидатів наук, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом практичної роботи в науковій та виробничій сферах. Розвиток наукового потенціалу факультету економіки забезпечується на базі наукових шкіл: «Теоретико-методичні основи розвитку маркетингу в управлінні економікою України», «Теоретичні та практичні засади логістико-орієнтованого управління розвитком національної економіки», «Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу та східного регіону України», «Теоретико-методологічні основи управління людськими і природними ресурсами та визначення тенденцій їх впливу на соціально-економічну систему регіону».

Підготовка фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, викладанням спеціальних дисциплін іноземними мовами, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практикою на підприємствах, в установах і організаціях. Використовуються кредитно-модульна система оцінки знань студентів та ефективні технології, спрямовані на активізацію та підвищення якості самостійної роботи студентів.

Викладачі, науковці та студенти факультету плідно співпрацюють з іноземними партнерами з Італії, Польщі, Чехії, Росії, Грузії та інших. Факультет бере активну участь у міжнародних освітянських та програмах обміну студентів, грантових програмах, організовує стажування аспірантів і викладачів за кордоном. На факультеті існує практика відкритих лекцій для студентів провідних науковців, керівників регіональних органів державного управління, місцевого самоврядування та великих промислових підприємств.

Високий рівень знань, підтверджується щорічними перемогами наших студентів у ІІ турах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади. Щорічно аспіранти та студенти факультету одержують стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Донецької обласної ради та ректорські стипендії.

Стурова Євгенія Олегівна
Стурова Євгенія Олегівна
старший лаборант Телефон: +380 629 383316 Електронна адреса: f_economica@inbox.dsum.edu.ua
Зразки документів
.pdf заява на академічну відпустку .pdf заява на відпустку по догляду за дитиною .pdf заява на відрахування за власним бажанням .pdf заява на відстрочку по сплаті за навчання .pdf заява на вільне відвідування настановної сесії .pdf заява на дозвіл поетапної сплати за навчання .pdf заява на дозвіл складання академічного контролю не згідно графіків навчального процесу .pdf заява на дострокове складання академічного контролю .pdf заява на зміну форми навчання (денна-заочна) .pdf заява на зміну форми фінансування навчання .pdf заява на отримання навчальної відпустки до 3 днів .pdf заява на отримання навчальної відпустки на 4 і більше днів .pdf заява на перезарахування оцінки .pdf заява на перенесення термінів складання академічного контролю .pdf заява на перескладання дисципліни для отримання диплому з відзнакою .pdf заява на поселення в гуртожиток .pdf заява про втрату студквитка або залікової книжки .pdf заява про замовлення дублікату диплому про вищу освіту .pdf заява про зміну прізвища .pdf заява про повернення помилково-зайво сплачених коштів .pdf заява про поновлення з академічної відпустки .pdf заява про призначення соціальної стипендії .pdf заява про припинення соціальної стипендії .pdf заява про відновлення соціальної стипендії .docx заява на поселення в гуртожиток
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?