Кампанія «Moving Forward Together / Прямуємо разом» включає пріоритетні теми для ЄС в Україні: глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відновлення Сходу та децентралізацію. Окрім того, кампанія висвітлює основні програми та ініціативи ЄС, серед яких «Горизонт 2020», «EU4Business», «Креативна Європа», щоб проінформувати про підтримку інновацій, малого та середнього бізнесу та розвитку культури в Україні.

В межах цієї кампанії Представництвом ЄС в Україні проведено конкурс «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході  Україні», номер конкурсу: EuropeAid/161559/DD/ACT/UA

Загальна мета конкурсу - зміцнення потенціалу та розширення можливостей закладів вищої освіти, які були переміщені з тимчасово окупованої території і працюють в Донецькій та/або Луганській областях

 

Серед 9 проєктів, що підтримані та отримують фінансування два проєкти за участі ДонДУУ:


 

Відкритий освітній простір для студентів і громади (EduSpace)

Проєкт передбачає реконструкцію навчального корпусу університету та створення на його базі сучасного простору для розвитку студентства, викладачів університету та громади Маріуполя. Проєкт фінансує EUAID
більше про проєкт                сайт проєкту


 

 

Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад (REDU)

Розробка стратегії розвитку університету у новому місті, покращення педагогічної майстерності викладачів та рівня володіння англійською мовою і також має інфраструктурну складову – коворкінг-простір.
більше про проєкт               сайт проєкту


 

 

Для отримання більш детальної інформації щодо діючих проєктів та можливостей участі у майбутніх проєктах звертайтесь до фахівців відділу з міжнародних зв’язків ДонДУУ (intdep@dsum.edu.ua)