У 2020 році Донецький державний університет управління здійснює набір до докторантури за спеціальностями:

281 Публічне управління та адміністрування
051 Економіка
073 Менеджмент

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:

 • заява вступника;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • ідентифікаційний код;
 • копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копія документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копія додатка до нього. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими особами.
 • Автобіографія (шаблон);
 • особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці;
 • копія диплома кандидата наук;
 • копія атестата про присвоєння вченого звання;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
 • список опублікованих наукових статей за обраною спеціальністю (зразок) разом із копіями опублікованих наукових статей;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДонДУУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури (форма – вільна);
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Більше інформації Ви можете отримати за посиланням внизу та в Докторантурі ДонДУУ:
87535, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, кімн. 407
Телефон для довідок: ‎+380-95-175-47-59
E-mail: aspirantura@inbox.dsum.edu.ua