Кафедра
спеціально-правових дисциплін

спеціально-правових дисциплін

Кафедра спеціально-правових дисциплін була створена в результаті реформування кафедри адміністративного права у грудні 2014 року згідно з наказом ректора ДонДУУ № 9 від 26.12.2014 року. Сьогодні професорсько-викладацький і допоміжний склад кафедри – 6 осіб, серед яких 5 викладачів і 1 лаборант кафедри.

Головними завданнями кафедри спеціально-правових дисциплін при підготовці юристів є формування у студентів практичних умінь і навичок правильного застосування правових норм за основними напрямами права в Україні, формування системи для надбання студентами фундаментальних теоретичних знань, практичних умінь, навичок професійної діяльності, забезпечення якості підготовки юристів для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій і т. д.

навчання та викладання
Навчально-методична робота на кафедрі спеціально-правових дисциплін спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

Викладачі кафедри займаються розробкою навчальних програм, методичних матеріалів (у тому числі електронних) та постійно впроваджують в навчальний процес інноваційні технології та методи навчання: розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові й рольові ігри, дискусії, круглі столи, кейси та інше. Для проведення лекцій науково-педагогічними працівниками кафедри залучаються провідні вчені, науковці, судді, слідчі, адвокати, видатні юристи-практики.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Бібліографічний фонд кафедри постійно оновлюється.
наукова діяльність
Участь у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти надає можливість спілкування з провідними науковцями та практиками, надихає на подальше навчання та саморозвиток.

Основні форми наукової роботи:

організація проведення круглих столів та наукових конференцій, основними завданням яких є не тільки пошук вирішення сучасних проблем правового регулювання різних сфер держави і суспільства, а й, насамперед, залучення молоді та популяризація науки в цілому. Так, щорічно кафедрою проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» і «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства», низка наукових заходів у межах Тижня права в ДонДУУ тощо;

участь викладачів і студентів у наукових конференціях різних рівнів;

виконання науково-дослідних робіт;

постійне підвищення кваліфікації, стажування, участь у наукових заходах навчально-педагогічного складу кафедри в установах України та зарубіжних країн;

наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, громадськими організаціями, адвокатами, нотаріусами та ін.;

публікація викладачами і студентами власних наукових винаходів у статтях, монографіях тощо.

Особливу увагу професорсько-викладацький склад кафедри приділяє дослідженню правових засад соціально-економічного розвитку міста зі складною екологічною ситуацією.
профорієнтаційна та виховна робота
Важливою складовою навчального процесу, забезпечення його ефективності є виховна робота, спрямована на формування високоосвіченої та соціально активної людини, здатної до гармонійного розвинення та самовдосконалення. Задля досягнення поставленої мети викладачі кафедри використовують стандартні та інноваційні форми при проведенні заходів, приурочених до Дня юриста, у рамках «Тижня права» та під час проведення «Адвокатської школи», які вже стали традиційними.

Спільні зусилля мають спрямованість не лише на активне залучення студентського контингенту у життя університету, але й потенційних (майбутніх) студентів – учнів шкіл, яким участь у таких заходах надає змогу усвідомлено та виважено зробити крок у виборі майбутньої професії.

Систематична профорієнтаційна робота колективу кафедри передбачає інформаційну діяльність з учителями та креативне спілкування з учнями шкіл щодо переваг обрання юридичної освіти у Донецькому державному університеті управління.
юридична клініка «Феміда»
Студенти старших курсів, магістратури беруть участь у роботі юридичної клініки «Феміда», де під керівництвом провідних викладачів кафедри проводять консультації громадян, надають юридичну допомогу соціально незахищеним категоріям населення.

Метою діяльності юридичної клініки є:

підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;

формування правової культури громадян;

підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

розширення співробітництва ДонДУУ із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Основні завдання юридичної клініки:


надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

надання громадянам юридичної допомоги;

проведення заходів з правової освіти населення.
міжнародне співробітництво
За час роботи у м. Маріуполі кафедрою напрацьовані міцні зв’язки з міжнародними організаціями: Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Данською Радою у справах біженців – Данською Групою з розмінування / DRC – DDG, Норвезькою радою у справах біженців (NRC), Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.
Викладачі кафедри
Калініна Ірина Валеріївна
Калініна Ірина Валеріївна завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Циклаурі Олена Бежанівна
Циклаурі Олена Бежанівна старший викладач кафедри спеціально-правових дисциплін
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?