Університет стає місцем взаємодії науковців з представниками бізнесу, влади та громади регіону в цілому. На базі університету організовуються міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, науково-практичні та інтернет-конференції за участю науковців України, Польщі, Чехії, Словаччини, Італії, Грузії та інших країн:

Назва конференції (семінару)

Місто та термін проведення

2021

1.

VI Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток»

матеріали конференції>

29-30 січня 2021 р. м. Маріуполь

1.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства»

докладніше>

матеріали конференції>

 

13 травня 2021 р. м. Маріуполь

2020

1.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях»

докладніше>

матеріали конференції>

20-21 травня 2020 р. м. Маріуполь

2. II науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» 27 лютого 2020 р. 
м. Маріуполь

3.

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності»

докладніше>

31 травня 2020 р. м. Маріуполь

4.

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Маркетингові аспекти управління соціально-економічними системами: сучасний вимір та перспективи»

докладніше>

18 травня 2020 р. м. Маріуполь

5.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення національного законодавства»

докладніше>

матеріали конференції>

14 травня 2020 р. м. Маріуполь

6. Круглий стіл «Актуальні проблеми економіки та управління: зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти» 29 травня 2020 р.
м. Маріуполь

7.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих вчених, аспірантів та студентів «Історія України в регіональному та глобальному вимірах»

докладніше>

20 лютого 2020 р. м. Маріуполь

8.

Міжнародна науково-практична конференція: "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку"

докладніше>

9 жовтня 2020 р. м. Маріуполь

9. Круглий стіл «Гуманітарні виклики в окупованому Криму» 15 жовтня 2020 р.
 м. Київ
10. Науковий семінар «Єдність навчання, науки та інновацій при підготовці фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнес-освіти» 23 жовтня 2020 р.
 м. Маріуполь
11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль менеджменту освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів» 25 листопада 2020 р.
м. Маріуполь
12. Науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції: екологічні, економічні та соціальні аспекти» 9 грудня 2020 р.
 м. Маріуполь
13. V Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання» 10 грудня 2020 р,
м. Маріуполь

2019

1.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку еколого-економічних систем у сучасному світі»

докладніше>

15-16 квітня 2019 р. м. Маріуполь

2.

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»

докладніше>

матеріали конференції>

3-4 жовтня 2019 р. м. Маріуполь

3.

II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях»

докладніше>

матеріали конференції>

6-8 травня 2019 р м. Маріуполь

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі»

докладніше>

12 квітня 2019 р. м. Маріуполь

5.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування громадянського суспільства та політичної нації»

докладніше>

матеріали конференції>

26 квітня 2019 р. м. Маріуполь

6.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні»

докладніше>

матерііали конференції>

29 листопада 2019 р.

м. Маріуполь

7.

Всеукраїнська заочна науково-практична Інтернет-конференція «Прикладна математика та комп’ютерні науки»

докладніше>

22 лютого 2019 р. м. Маріуполь

8.

II науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»

докладніше>

матеріали конференції>

27 лютого 2019 р. м. Маріуполь

9.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності»

докладніше>

15 травня 2019 р. м. Маріуполь

10.

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві»

25 квітня 2019 р. м. Маріуполь

11.

Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права»

докладніше>

10 грудня 2019 р. м. Маріуполь

 

2018

 

1.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція науковців і студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

докладніше>

матеріали конференції>

25 жовтня 2018 р. м. Маріуполь

2.

Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві»

25 квітня 2018 р. м. Маріуполь

3.

Семінар «English for Media Literacy» для викладачів та вчителів іноземних мов

докладніше>

31 травня 2018 р. м. Маріуполь

4.

Міжнародна науково-практична конференція  «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі»

докладніше>

21-23 березня 2018 р. м. Кошице Словаччина

5.

ІII Науково-практична конференція школярів, студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток»

докладніше>

матеріали конференції>

22-23 лютого 2018 р. м. Маріуполь

6.

Круглий стіл «Ревіталізація водних, лісових і рибних ресурсів Маріуполя і Приазов’я»

30 листопада 2018 р. м. Маріуполь

7.

Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання»

докладніше>

17-18 травня 2018 р. м. Бердянськ

8.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми  права та шляхи їх вирішення»

докладніше>

10 грудня 2018 р. м. Маріуполь

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії»

докладніше>

матеріали конференції>

28 лютого 2018 р. м. Маріуполь

10.

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»

докладніше>

матеріали конференції>

15 червня 2018 р. м. Маріуполь

11.

Круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика»

докладніше>

матеріали конференції>

21 червня 2018 р. м. Маріуполь

12.

Кафедральний науковий семінар «Використання EXCEL в моделюванні соціально-економічних процесів»

30.05.2018 р. м. Марiуполь

13.

Кафедральний науковий семінар «Розвиток та застосування математичних методів та моделей в задачах управління, економіки, екології, соціології, освіти» (обговорення звіту з наукової теми кафедри)

29.12.2018 р. м. Марiуполь

14.

Навчальний семінар для викладацького складу та адміністративних працівників «Міжнародний досвід забезпечення якості освіти», 1 частина – «Забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: досвід Болгарії та Румунії»

докладніше>

матеріали конференції>

21 червня 2018 р. м. Маріуполь

15.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»

докладніше>

матеріали конференції>

м. Київ – м. Маріуполь, 27 лютого 2018 р.

16.

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях»

докладніше>

матеріали конференції>

м. Маріуполь 17-19 травня 2018 р.

17.

II Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»

докладніше>

матеріали конференції>

м. Маріуполь 4-5 жовтня 2018 р.

18.

«Building Resilient States and Societies: EU’s Response to New Security Challenges in the European Neighbourhood», (2018-2020 Jean Monnet Project)

докладніше>

21-23 November 2018 Kyiv

19.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності»

докладніше>

матеріали конференції>

15.06.2018 р. м. Маріуполь

 

2017

 

1.

ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»

докладніше>

матеріали конференції>

3 березня 2017 р. м. Маріуполь

2.

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»

докладніше>

матеріали конференції>

9 червня 2017 р. м. Маріуполь

3.

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи»

докладніше>

матеріали конференції>

18-19 квітня 2017 р. м. Маріуполь

4.

Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ»

29 червня 2017 р. м. Маріуполь

5.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності»

докладніше>

матеріали конференції>

12 травня 2017 р. м. Маріуполь

6.

Круглий стіл «Права та обов’язки студентів. Підліткова злочинність»

29 березня 2017 р. м. Маріуполь

7.

I Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент освіти в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві»

20 квітня 2017 р. м. Маріуполь

8.

Інтернет-конференція «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»

докладніше>

18-19 травня 2017 р. м. Маріуполь

9.

Кафедральний науковий семінар «Використання вибіркового методу в соціології»

30 травня 2017 р. м. Маріуполь

10.

Кафедральний науковий семінар «Використання пакету Comsol при вивченні соціально-економічних процесів»

26 грудня 2017 р. м. Маріуполь

11.

Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі»

21-23 лютого 2017 р. м. Кошице, Словаччина

12.

Круглий стіл «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: історія і сучасність»

7 грудня 2017 р. м. Маріуполь

13.

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення державного та муніципального управління»

8-9 грудня 2017 р. м. Маріуполь

14.

Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Забезпечення стабільного соціально економічного розвитку в умовах сучасних викликів»

19 квітня 2017 р. м. Маріуполь

15.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»

докладніше>

матеріали конференції>

3-4 жовтня 2017 р. м. Маріуполь

 

2016

 

1.

Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі

15-19 лютого 2016 р. м. Маріуполь

2.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»

докладніше>

10 червня 2016 р. м. Маріуполь

3.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»

23-25 листопада 2016 р. м. Маріуполь

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку»

11 листопадa 2016 р. м. Маріуполь

5.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Теоретичні, методичні, практичні проблеми соціології»

докладніше>

27 квітня 2016 р. м. Маріуполь

 

2015

 

1.

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Проблеми місцевого самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект»

18 грудня 2015 р. м. Маріуполь

2.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління в контексті адміністративної реформи»

докладніше>

матеріали конференції>

17-18 грудня 2015р. м. Маріуполь

3.

ХІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»

05 червня 2015 р. м. Маріуполь