Донецький державний університет управління  проводить наукові дослідження на високому рівні та готує фахівців вищої кваліфікації. Наукове керівництво в аспірантурі здійснюють  80 докторів наук, професорів та кандидатів наук.

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі:

 

Перелік документів для вступу в ДонДУУ
для здобуття ступеня Доктор філософії
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копію документа державного зразка про здобутий освітній
рівень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) і додаток до нього;

особову листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи;

копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи;

список опублікованих наукових праць або реферат з
обраної спеціальності
(у разі відсутності наукових праць за
обраною спеціальністю);

рекомендаційних лист від передбачуваного наукового
керівника;

копії нагород, що підтверджують перемогу у міжнародних,
всеукраїнських студентських конкурсах НДР та олімпіадах
(за наявності);

копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL або International
English language Testing System, або сертифікатом
Cambridge English Language Assessment (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Контакти приймальної комісії
Донецький державний університет управління
вул. Аеродромна, 7, каб. 104
Маріуполь

Контактні телефони:
+380 629 560130
+380 629 473214
+380 95 7164506
+380 98 3811087

поштова скринька:
pk@inbox.dsum.edu.ua
Контакти аспірантури
Відділ аспірантури
Донецький державний університет управління
вул. Карпінського, 58, каб. 407
+380 95 5948349
aspirantura@inbox.dsum.edu.ua