Акредитація освітніх програм здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, яке є незалежним постійно діючим колегіальним органом, створення якого передбачене Законом України «Про вищу освіту».

Всі освітні програми Донецького державного університету управління рівня бакалавр та магістр акредитовані відповідно до Законодавства України.

Нижче наведені сертифікати про акредитацію та висновки експертних груп.

рівень "бакалавр"
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент невиробничої сфери
Менеджмент екологічної безпеки
Муніципальний менеджмент
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
рівень "магістр"
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент екологічної безпеки
Менеджмент в охороні здоров'я
Менеджмент невиробничою сфери
Менеджмент в туризмі
Адміністративний менеджмент
Управління проєктами
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Фінанси, банківська справа та страхування
Інтелектуальна власність